Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019

blank 200 logo Představenstvo společnosti DSD-Dostál, a.s., se sídlem Dřevohostice 38, PSČ 751 14, IČ: 25386832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, spisová značka B 1724 ("Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 6. srpna 2019 od 9:00 hod., v advokátní kanceláři advokáta JUDr. Milana Otevřela, v Přerově, Mostní 4, PSČ 750 02.
pdf buttonDSD-Dostál a.s. - Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Další dokumenty naleznete zde.