Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Naše firma DSD Dostál a.s. dlouhodobě spolupracuje s laboratoří sypkých hmot Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Spolupráce spočívá v ověřování kontinuity toku materiálu, resp. v odhalování příčin diskontinuity toku sypkých hmot v procesech dopravy a to za pomocí softwarových simulací těchto procesů. DSD Dostál a.s. konstruuje a vyrábí validační modely, na kterých lze následně ověřovat výsledky těchto simulací.
 

Simulace pohybu sypké hmoty v 3D modelu zařízení odpovídající konstrukce, umožňuje hlubší náhled do problematiky toku materiálu.
 

Vertikální chladič práškových materiálů na principu nepřímého chlazení materiálu vodou. Simulace chodu stroje za účelem ověření dopravní kapacity chladiče