Oddělení

jméno a příjmení   prac.   telefon   FAX   mobil   e-mail
ředitel společnosti
Ing. Jaromír Dvorský
               
dvorsky@dsd-dostal.cz

sekretariát
Marcela Zehnálková
 
 
581 705 036
 
581 711 238
     
zehnalkova@dsd-dostal.cz

vedoucí ekonom. oddělení
Ing. Pavel Dostál
 
 
581 705 027
     
773 794 190
 
pdostal@dsd-dostal.cz

ekonomické oddělení
Petra Bělíková
 

 
581 705 020

         
belikova@dsd-dostal.cz

obchod a realizace
Ing. Martin Macháček, MBA
 

 
581 705 025

581 711 339
     
777 776 065
 
machacek@dsd-dostal.cz

obchodní oddělení
Ing. Jana Kučerová
Bc. Markéta Janovská
Ing. Alice Chrastinová
 


 
581 705 024


581 705 024
 
581 711 340 
734 310 039

777 776 058

 
kucerova@dsd-dostal.cz


chrastinova@dsd-dostal.cz

obchodní zástupce
Ing. Jan Aulehla 
 

     

 
735 957 998
 
aulehla@dsd-dostal.cz

ob. zástupce pro Ukrajinu
Ing. Vasyl Legin
 
Uk
 
+380 342 252 8444
     
+380 967 987 112
 
legin@dsd-dostal.eu

vedoucí tech. oddělení
Petr Večerka
 
 
581 705 029
     
777 776 059
 
vecerka@dsd-dostal.cz

projekce, konstrukce
Marek Kuča
Jindřich Bier
Zdeněk Lukša
Ing. Kateřina Urbanova
  
581 705 034
581 705 035
581 705 035
581 705 034
         
kuca@dsd-dostal.cz

bier@dsd-dostal.cz
luksa@dsd-dostal.cz
urbanova@dsd-dostal.cz

technologie, kontrola
Petr Palán
 

 
581 705 026

         
palan@dsd-dostal.cz

vedoucí výroby
ing. Milan Zavadil
 
 
581 705 021
     

 
zavadil@dsd-dostal.cz

nákup, zásobování
Vlasta Bryjová
 
 
581 705 028
 
581 711 238
     
bryjova@dsd-dostal.cz

vedoucí provozovny Holešov
Pavel Janovský
 
Ho
 
778 492 625
     
734 310 037
 
pjanovsky@dsd-dostal.cz

zástupce vedoucího Holešov
Roman Zmeškal
 
Ho
 
778 492 625
         
zmeskal@dsd-dostal.cz