Oddělení

jméno a příjmení   prac.   telefon   FAX   mobil   e-mail
ředitel společnosti
Ing. Martin Macháček, MBA
 

 
581 705 025

581 711 339
     
777 776 065
 
machacek@dsd-dostal.cz

sekretariát
Marcela Zehnálková
 
 
581 705 036
 
581 711 238
     
zehnalkova@dsd-dostal.cz

vedoucí ekonom. oddělení
Ing. Pavel Dostál
 
 
581 705 027
     
773 794 190
 
pdostal@dsd-dostal.cz

ekonomické oddělení
Petra Bělíková
 

 
581 705 020

         
belikova@dsd-dostal.cz

obchodní oddělení
Ing. Jana Kučerová
Bc. Markéta Janovská
Ing. Alice Chrastinová
Ing. Jan Aulehla
 


 
581 705 024


581 705 024
 
581 711 340 
734 310 039

777 776 058

735 957 998
 
kucerova@dsd-dostal.cz


chrastinova@dsd-dostal.cz
aulehla@dsd-dostal.cz

obchodní zástupce
Ing. Václav Kresl
 
     
235 356 629
 
777 776 062
 
kresl@dsd-dostal.cz

ob. zástupce pro Ukrajinu
Ing. Vasyl Legin
 
Uk
 
+380 342 252 8444
     
+380 967 987 112
 
legin@dsd-dostal.eu

vedoucí tech. oddělení
Petr Večerka
 
 
581 705 029
     
777 776 059
 
vecerka@dsd-dostal.cz

projekce, konstrukce
Marek Kuča
Jindřich Bier
 


 
581 705 034
581 705 035
         
kuca@dsd-dostal.cz

bier@dsd-dostal.cz

technologie, kontrola
Petr Palán
 

 
581 705 026

         
palan@dsd-dostal.cz

vedoucí výroby
Ing. Roman Janovský
 
 
581 705 023
     
777 776 061
 
janovsky@dsd-dostal.cz

mistr výroby
František Bartoška
 
 
581 705 022
     
777 776 060
 
bartosek@dsd-dostal.cz

technologie, svářečský dozor
Bc. Ondřej Zlámal
 
 
581 705 037
     
774 776 066
 
zlamal@dsd-dostal.cz

technologie
Bc. Stanislav Zámorský
ing. Milan Zavadil

   


   
581 705 021
581 705 021
         
zamorsky@dsd-dostal.cz
zavadil@dsd-dostal.cz

nákup, zásobování
Vlasta Bryjová
 
 
581 705 028
 
581 711 238
     
bryjova@dsd-dostal.cz

vedoucí provozovny Holešov
Pavel Janovský
 
Ho
 
778 492 625
     
734 310 037
 
pjanovsky@dsd-dostal.cz

technologie, program. PC
Roman Zmeškal
Michal Winkler
 
Ho
Ho
 
778 492 625
778 492 625
         
zmeskal@dsd-dostal.cz
winkler@dsd-dostal.cz