Oddělení

jméno a příjmení   prac.   telefon   FAX   mobil   e-mail
ředitel společnosti
Ing. Martin Macháček, MBA
 

 
581 705 025

581 711 339
     
777 776 065
 
machacek@dsd-dostal.cz

sekretariát
Marcela Zehnálková
 
 
581 705 036
 
581 711 238
     
zehnalkova@dsd-dostal.cz

vedoucí ekonom. oddělení
Ing. Jan Sobek
 
 
581 705 027
     
777 776 064
 
sobek@dsd-dostal.cz

asistent vedoucího ekon. oddělení
Ing. Pavel Dostál
 

 

581 705 027
     

773 794 190
 

pdostal@dsd-dostal.cz

ekonomické oddělení
Petra Bělíková
 

 
581 705 020

         
belikova@dsd-dostal.cz

obchodní oddělení
Ing. Jana Kučerová
Bc. Markéta Janovská
Ing. Alice Olšáková
 


 
581 705 024


581 705 024
 
581 711 340 
734 310 039

777 776 058

 
kucerova@dsd-dostal.cz


olsakova@dsd-dostal.cz

obchodní zástupce
Ing. Václav Kresl
 
     
235 356 629
 
777 776 062
 
kresl@dsd-dostal.cz

ob. zástupce pro Ukrajinu
Ing. Vasyl Legin
 
Uk
 
+380 342 252 8444
     
+380 967 987 112
 
legin@dsd-dostal.eu

vedoucí tech. oddělení
Petr Večerka
 
 
581 705 029
     
777 776 059
 
vecerka@dsd-dostal.cz

projekce, konstrukce
Michal Hlobil
Věra Zdráhalová
Ing. Petr Kolár
Marek Kuča
 
 
581 705 035

581 705 035
581 705 035
581 705 034
         
hlobil@dsd-dostal.cz

zdrahalova@dsd-dostal.cz
kolar@dsd-dostal.cz
kuca@dsd-dostal.cz

technologie, kontrola
Petr Palán
 

 
581 705 026

         
palan@dsd-dostal.cz

vedoucí výroby
Ing. Roman Janovský
 
 
581 705 023
     
777 776 061
 
janovsky@dsd-dostal.cz

mistr výroby
František Bartoška
 
 
581 705 022
     
777 776 060
 
bartosek@dsd-dostal.cz

technologie, svářečský dozor
Bc. Ondřej Zlámal
 
 
581 705 037
     
774 776 066
 
zlamal@dsd-dostal.cz

technologie
Bc. Stanislav Zámorský
   

   
581 705 021
         
zamorsky@dsd-dostal.cz 

nákup, zásobování
Vlasta Bryjová
 
 
581 705 028
 
581 711 238
     
bryjova@dsd-dostal.cz

vedoucí provozovny Holešov
Pavel Janovský
 
Ho
 
778 492 625
     
734 310 037
 
pjanovsky@dsd-dostal.cz

technologie, program. PC
Roman Zmeškal
 
Ho
 
778 492 625
         
zmeskal@dsd-dostal.cz