Uložení

Automatická analýza vzorků pro Váš přehled
  • Pro prostory s volným pádem materiálu
  • Maximální velikost zrna 3mm
  • Až pro teploty materiálu 350°C
  • Automatický odběr bez obsluhy
  • Na přání homogenizátor vzorků

Vzorkovací stanice je určena k odběru vzorků z prostorů, ve kterých se materiál pohybuje volným pádem, a kde přetlak nebo podtlak proti okolí nepřekračuje 10 kPa (skluzová potrubí, násypky, výpadové hlavy pneumatických dopravních žlabů). Používá se pro suché, sypké, nelepivé práškové nebo jemně granulované materiály (do maximální velikosti zrna 3 mm). Přípustná teplota materiálu je pro standardní provedení do 90°C, na přání je možno vyrobit zařízení i pro teploty vyšší (350°C). Odběr vzorku je prováděn u automatového provedení automaticky bez zásahu obsluhy a to buď jedním samostatným odběrem nebo jako vícenásobný odběr vzorků s časovými prodlevami. Dle požadavků zákazníka se do vzorkovací stanice řadí homogenizátor vzorků, sloužící k homogenizaci odebraných dílčích vzorků.

dsd ulozeni th01
dsd ulozeni th02
dsd ulozeni th03