Doprava fluidní

Navrhneme optimální řešení
  • Doprava sypkých materiálů
  • Malý počet mechanických dílů
  • Nízké nároky na údržbu
  • Od návrhu, až po uvedení do provozu
  • Více variant řešení

Pneumatická doprava navazuje na technologická zařízení stavby. Je využívána k dopravě sypkých materiálů až do vzdálenosti několika set metrů. Její nespornou výhodou je malý počet mechanických dílů, což snižuje nároky na údržbu.

U pneumatické dopravy fluidními žlaby se přivádí dopravní vzduch od vysokotlakých ventilátorů přes čeřicí přepážku ze speciální tkaniny a zde načeřuje (fluidizuje) dopravovaný materiál, který stéká ve směru sklonu žlabů k místu určení.

Vypracujeme Vám odborný návrh zařízení, navrhneme optimální konstrukční řešení, zabezpečíme profesionální realizaci a montáž, úspěšně uvedeme dopravní systém do provozu.

dsd-fluidni dopravnik th02
dsd-fluidni dopravnik th03
dsd-fluidni dopravnik th04