Doprava mechanická vertikální

Garantujeme vysokou technickou úroveň
  • Zhotovíme návrh
  • Připravíme konstrukci
  • Zajistíme výrobu
  • Provedeme montáž
  • Uvedeme do provozu

DOPRAVNÍKY
Šnekové dopravníky se používají zpravidla pro vodorovnou přepravu práškových a drobně zrnitých materiálů zejména ve stavebním průmyslu. Jsou určeny pro materiály v mezích zrnitosti 0 - 30 mm. Dopravovaný materiál nesmí být lepivý, u práškových materiálů by vlhkost neměla přesáhnout 1% vody, u zrnitých 5% vody. Při podílu hlinitých příměsí je povolena maximální vlhkost 3% vody. Teplota dopravovaného materiálu se pohybuje v rozmezí - 30 až 200° C. Počet násypek a výsypek, i jejich rozmístění, se volí podle skutečné potřeby zákazníka. Násypky nesmí zasahovat do prostoru závěsného ložiska, výsypky naopak do styku koryt.
Šnekové dopravníky jsou vyráběny v průměrech od 100 do 1000 a do celkové délky 30 m.

Šnekové dopravníky jsou tvořeny korytem, které je na koncích uzavřeno štíty s valivými ložisky, a speciálním těsněním šnekového hřídele. Koryto je opatřeno odnímatelnými kryty, čisticími a nahlížecími otvory. Šneková hřídel je uložena ve venkovních ložiskách. U větších délek dopravníků jsou použita stavitelná závěsná ložiska. Vstupní a výstupní příruby jsou dodávány buď volně, a přivaří se až na stavbě, anebo jsou přivařeny již v dílně.
Pohon šnekového podavače je řešen několika způsoby: standardně formou elektropřevodovky, která je spojena se šnekovou hřídelí pomoci pružné spojky; nebo jako řetězová kola či násuvná převodovka.

Návrh a konstrukce šnekových dopravníků se řídí požadavky zákazníka. Na základě potřebného výkonu, dopravovaného materiálu a dopravní vzdálenosti. Dopravníky jsou dodávány kompletně vybavené: s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím a kotevním materiálem.

Typy šnekových dopravníků:

  • žlabové
  • trubkové
  • vertikální

PODAVAČE
Šnekové podavače jsou určeny k rovnoměrnému a regulovanému podávání nebo objemovému dávkování sypkých jemně zrnitých materiálů ze zásobníků. Hlavním kritériem, při rozhodování o vhodnosti použití podavače do technologického souboru, jsou vlastnosti podávaného materiálu. Materiál musí být sypký, nelepivý a nesmí mít sklony k vytváření klenby. Zrnitost nesmí přesáhnout 10 mm. Maximální teplota podávaného materiálu je u typového provedení 150°C.
Podavače jsou dodávány kompletně vybavené: s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem.

Šnekové podavače jsou tvořeny rourovým korytem, jež je na koncích uzavřeno štíty s valivými ložisky, a speciálním těsněním šnekového hřídele. Koryto je opatřeno čisticími a nahlížecími otvory. Šneková hřídel s progresivní šnekovnicí je uložena ve venkovních ložiskách. Vstupní a výstupní příruby jsou dodávány buď volně, a přivaří se až na stavbě, nebo jsou přivařeny již v dílně. Pohon šnekového podavače je řešen několika způsoby: jako standardní provedení se používá elektropřevodovka, která je spojena se šnekovou hřídelí pomoci pružné spojky; dalšími alternativami jsou řetězová kola nebo násuvná převodovka.

dsd-vertikalni dopravnik th01
dsd-vertikalni dopravnik th02
dsd-vertikalni dopravnik th03