Simulace toku materiálu

Virtuální realita i v dopravě sypké hmoty simulací toku materiálu.
simulace michani up simulace odber1 up simulace odber2 up
míchání odběr vzorku lopatka I odběr vzorku lopatka II
simulace sklon snek up simulace snek500 up simulace snek800 up
skloněný šnek šnek 500 šnek 800
simulace chladic1 up simulace chladic2 up simulace skluz up
vertikální chladič I vertikální chladič II zásobníkový skluz