Departments

name and surname wp. phone FAX mobile e-mail
Managing director
Ing. Martin Macháček, MBA581 705 025

581 711 339

777 776 065

machacek@dsd-dostal.cz

Secretary
Marcela Zehnálková


581 705 036

581 711 238

zehnalkova@dsd-dostal.cz

Head of economic department
Ing. Pavel Dostál


581 705 027

773 794 190

pdostal@dsd-dostal.cz

Economics department
Petra Bělíková581 705 020


belikova@dsd-dostal.cz

Business department
Ing. Jana Kučerová
Ing. Alice Chrastinová581 705 024

581 705 024

581 711 340734 310 039


kucerova@dsd-dostal.cz

chrastinova@dsd-dostal.cz

European Sales Manager
Bc. Markéta Janovská777 776 058Sales Representative
Ing. Jan Aulehla


235 356 629

735 957 998

aulehla@dsd-dostal.cz

Sales Representative for Uk.
Ing. Vasyl Legin

Uk

+380 342 252 8444

+380 967 987 112

legin@dsd-dostal.eu

Head of Tech. department
Petr Večerka


581 705 029

777 776 059

vecerka@dsd-dostal.cz

Projection, construction
Marek Kuča
Jindřich Bier
Zdeněk Lukša
Ing. Kateřina Urbanova
  
581 705 034
581 705 035
581 705 035
581 705 034
         
kuca@dsd-dostal.cz

bier@dsd-dostal.cz
luksa@dsd-dostal.cz
urbanova@dsd-dostal.cz

Technology, control
Petr Palán


581 705 026
 
palan@dsd-dostal.cz

Head of Production
Ing. Roman Janovský


581 705 023

777 776 061

janovsky@dsd-dostal.cz

Deputy Head of Production
ing. Milan Zavadil


581 705 021
 
zavadil@dsd-dostal.cz

Purchasing and stock holding
Vlasta Bryjová


581 705 028

581 711 238
 
bryjova@dsd-dostal.cz

Head of Production in Holešov
Pavel Janovský

Ho

778 492 625

734 310 037

pjanovsky@dsd-dostal.cz

Deputy Head of Production
Roman Zmeškal

Ho

778 492 625
 
zmeskal@dsd-dostal.cz